Nâng cấp Fedora 36 lên Fedora 37

 • Cập nhật phiên bản mới nhất của Fedora 36:

  sudo dnf upgrade --refresh
  
 • Khời động lại máy.

 • Cài đặt gói dnf-plugin-system-upgrade nếu nó chưa được cài đặt:

  sudo dnf install dnf-plugin-system-upgrade
  
 • Tải các gói của Fedora 37:

  sudo dnf system-upgrade download --releasever=37
  
 • Bắt đầu nâng cấp. Máy sẽ bị khởi động lại:

  sudo dnf system-upgrade reboot
  
 • Đợi quá trình nâng cấp hoàn tất.

Tham khảo

https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/dnf-system-upgrade/

fedora 

Bài liên quan

comments powered by Disqus