Useful Firefox Add-ons - History AutoDelete

Add-ons: History AutoDelete

Tính năng:

  • Tự động xóa lịch sử cũ. Ví dự như những lịch sử cũ hơn 30 ngày chẳng hạn.

  • Tự động xóa một trang web khỏi lịch sử trình duyệt.

Tự động xóa lịch sử cũ

  • Vào phần cài đặt của Add-ons bằng cách bấm vào biểu tượng của nó trên thanh công cụ rồi nhấn vào biểu tượng bánh răng ở góc phải phía trên.

  • Vào phần History Settings, chọn Keep History for … rồi điền số ngày mà bạn muốn giữ lịch sử trình duyệt. Những lịch sử cũ hơn so với số ngày đó sẽ bị xóa.

Tự động xóa một trang web khỏi lịch sử trình duyệt.

Có 2 cách để cài đặt phần này.

  • Cách thứ nhất là các bạn chọn luôn vào Auto Delete Domain … khi mở cửa sổ popup của Add-ons như ở trên hình đầu tiên.

  • Cách thứ hai là các bạn vào trang cài đặt, phần List of Expressions, rồi thêm thủ công trang web các bạn muốn xóa vào đó.

Bài liên quan

comments powered by Disqus