[Rust Book] 1.2. Bắt đầu với Rust - Hello, World

Hello, World!

Vậy là các bạn đã cài xong Rust, giờ thì thử viết chương trình Rust đầu tiên nào. Cách truyền thống để học một ngôn ngữ mới là viết một chương trình nhỏ để in ra chữ Hello, world! trên màn hình, ở đây chúng ta cũng sẽ làm tương tự!

Chú ý: Cuốn sách này sử dụng dòng lệnh cơ bản. Nhưng Rust không có yêu cầu cụ thể gì về việc chỉnh sửa hay công cụ bạn dùng hay code chạy trên đâu, nên nếu bạn thích bạn có thể dùng IDE thay thế cho dòng lệnh. Có nhiều IDE hỗ trợ Rust; bạn có thể xem chi tiết trong tài liệu của IDE. Hiện nay, Rust team đang tập trung vào việc hỗ trợ IDE, và đang có tiến độ đáng kể!

[Đọc tiếp]

[Rust Book] 1.1. Bắt đầu với Rust - Cài đặt

Cài đặt

Bước đầu tiên là cài đặt Rust. Chúng ta sẽ tải Rust thông qua rustup, một công cụ dòng lệnh dành cho việc quản lý các phiên bản Rust và các công cụ liên quan. Bạn sẽ cần kết nối internet trong quá trình cài.

Chú ý: Nếu không thích sử dụng rustup vì một vài lý do nào đó, bạn có thể tham khảo những cách cài đặt khác.

[Đọc tiếp]